Selskabets nuværende bestyrelse 

Formand: Overlæge, ph.d. Allan Carlé, Aalborg Universitetshospital, Region Nord. Valgt til bestyrelsen 2016, formand fra 2017. 
Kasserer: Overlæge, ph.d. Anne Benedicte Juul, Hvidovre Hospital  Region Hovedstaden. Valgt 2016. Genvalgt 2018. 
Bestyrelsesmedlem: Læge, ph.d. Sofie Blidahl Mortensen, Rigshospitalet, Region Hovedstaden. Valgt 2018. 
Bestyrelsesmedlem: Læge, ph.d. Kristian Hillert Winther, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark. Valgt 2017.
Sekretær: Læge, ph.d. Stine Linding Andersen, Aalborg Universitetshospital, Region Nord. Valgt 2017. 
Revisorer: Valgt 2017
Overlæge, dr.med. Nils Knudsen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden. 

Overlæge, ph.d. Jesper Karmisholt, Aalborg Universitetshospital, Region Nord.

Close Menu